Hur får man en ny ras godkänd?

Ur Nordisk standard: Ny variant/ras
Enligt standarden om intresse finnes för rasen så skall man vid ny ras, inom tre år, avla fram 30 st avkommor. Resultatet skall dokumenteras och insändas till standardkommittén. Tio stycken avkommor, från minst tre generationer skall visas upp för standardkommittén om godkännande av rasen/varianten för tillfälligt upptagande under tre år i Nordisk standard.

Har rasen/varianten fortsatt att utvecklas och intresse finns blir rasen/varianten permanent upp tagen i Nordisk standard efter dessa tre år.
Skulle speciella förhållanden råda efter dessa tre år, kan den tillfälliga upptagningen förlängas ytterliggare två år.

Hur ska vi göra?
När vi har fått fram standardiserade avkommor eller när tillräckligt många redan standardiserade kaniner är med i registret, så kommer Standardkommitéen att kontaktas. Sedan ska alla kullar som tas fram dokumenteras. Det är därför bra om medlemmarna mailar in alla tagna kullars härstamningsbevis och kullfakta (antal födda, färger, kön etc) tillsammans med bilder och de nya ägarnas namn. När kaninerna sedan har blivit fyra månader gamla kan de föras in i registret.

Förhoppningsvis har vi 2012 många, många fler avkommor än 30 stycken och kan välja ut de tio allra bästa att visa upp för kommitéen. Gärna en i varje färg.

Teddyväduren är idag närmast målet, men det vore smidigast om vi kan få båda godkända samtidigt - så du som har teddyvädur uppmuntras också till att börja med Dvärgteddy om du har tid och plats.

RSS 2.0